ZOEY SNOWHITE od Radovne/ Detail

zoeysnowhiteodradovne.jpg

 

Datum narození: (Birth date): 29. 11. 2008

Otec (Father): Gandolf of Blue Moon Cottage

Matka (Mother): Gloria

Majitel (Owner): Kovačič Slavka, Slovinsko