Mi-Toi's ICON/ Detail

mitoisicon.jpg

 

Datum narození: (Birth date): 18. 10. 2012

Otec (Father): Cowboy's Rio Bravo

Matka (Mother): Mi-Toi's Lady Gaga

Majitel (Owner): Ortiz Luis, USA